top of page

Med rötterna inom osteopatin har den kraniosakrala behandlingen funnits, använts och utvecklats sedan tidigt 1900-tal.

VAD ÄR KRANIOSAKRALTERAPI

OM KRANIOSAKRALTERAPI OCH BEHANDLING

 

För längesedan (80-talet) då trodde jag att datorer  och teknik skulle få människor att förstå varandra bättre, kommunicera bättre och må bättre. Men efter ett antal års studier och en kort titt ut i verkligheten insåg jag att datorer i sig inte hjälpte speciellt mycket. Tvärtom i många fall. Människor kommunicerade allt mindre och det blev massor av missförstånd och konflikter, ofta enligt mitt tycke alldeles i onödan.

 

Nu var bilden fullständigt klar för mig. Det som behövdes var att människor blev bättre på att lösa konflikter. Jag var framförallt intresserad av människor i det dagliga arbetet på arbetsplatser och situationen där. Efter att ha jobbat med konflikthantering och förhandlingsteknik insåg jag snabbt att många av de strukturer som finns på en arbetsplats - t.ex. organisation och datorsystem (IT-stöd) - åtminstone vid denna tidpunkt (andra delen av 90-talet) oftare hjälpte till att skapa konflikter än stöttade medarbetarna att fungera effektivt och kreativt. Samtidigt som jag kände att här räcker inte den kunskapen som finns öppnades en möjlighet att få en doktorandtjänst inom ett nationellt forskningsprogram. Jag behövde förstå detta bättre och gräva djupare

 

 

 

 

 

 

Varför kraniosakralbehandling?

 

Ibland räcker skolmedicinen inte ända fram.

Få tillräkligt med tid,  Behöver du någon som ser och behandlar dig som en helhet?

Är kroppen mycket stressad och smärtpåverkad är kraniosakral terapi ett allternativ .är mycket

 

I så fall pröva Kraniosakral terap

Är kraniosakralbehandling något för Dig?

 

 

Exempel på åkommer och symtom som ofta behandlas med Kraniosakral terapi är : Ont i ryggen, bäckenproblem, snedhet, värk  och ömhet i axlar och nacke, huvudvärk, migrän, mag-och tarmprobblem

bottom of page